Hvorfor er det vigtigt at stemme til EU-valget i maj 2019?

Som europæere står vi over for mange udfordringer, lige fra migration til klimaforandringer og fra ungdomsarbejdsløshed til databeskyttelse. Vi lever i en stadig mere globaliseret og konkurrencepræget verden. Samtidig har brexitafstemningen vist, at EU ikke er hugget i sten. Selv om de fleste af os tager demokratiet for givet, synes selv det også at være under pres.

Vi er derfor begyndt at opbygge et fællesskab, som skal få flere til at stemme til EU-valget. Vi fortæller ikke folk, hvem de skal stemme på, men opfordrer dem til at bruge deres stemmeret og engagere sig i den demokratiske proces på et oplyst grundlag. Vi ønsker at fremme samtalen mellem mennesker og opbygge et europæisk fællesskab, der støtter budskabet om, hvor vigtigt det er at stemme, og forsvarer demokratiets grundtanke – at vi i fællesskab beslutter, hvilket Europa vi ønsker at leve i.

Denne gang er det ikke nok at håbe på en bedre fremtid. Denne gang er vi hver især nødt til at tage ansvar for fremtiden.