Adfærdskodeks

 

“Denne gang stemmer jeg” er Europa-Parlamentets institutionelle, upartiske kommunikationskampagne. Den er uafhængig af politiske partier og ideologier. Kampagnens formål er at fremme det demokratiske engagement til Europa-Parlamentsvalget. Europa-Parlamentet støtter som institution ikke noget politisk parti eller nogen specifik kandidat.

Deltager du i kampagnen, indvilger du automatisk i, at du ikke vil distribuere indhold eller arrangere events, der:

  • går imod EU’s grundlæggende rettigheder generelt (artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder),
  • diskriminerer på baggrund af og/eller er stødende i forhold til udseende, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, køn, kultur eller oprindelse, handicap, alder eller seksuel orientering (artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde),
  • opfordrer til vold og/eller chikane mod andre,
  • er pornografiske eller indeholder links til pornografisk materiale eller pornografiske hjemmesider,
  • promoverer ulovlige aktiviteter,
  • overtræder gældende lovgivning eller regler.

Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at udelukke enhver deltager, der overtræder ovenstående retningslinjer for kommunikationskampagnen.